Tuesday, 29 November 2011

PAKATAN PARTI-PARTI YANG BERTANDING DALAM PILIHARA RAYA MESIR

Photobucket
AL-TAHALLUF DEMOKRATI (PAKATAN DEMOKRASI)

 1. Hizbul Huriyyah wa A’adalah
 2. Hizbul Ghad al-Jadid
 3. Hizbul Karamah
 4. Hizbul A’mal
 5. Hizbul Hadharah
 6. Hizbul Jail
 7. Hizbul Islah wa al-Nahdhoh
 8. Hizbul Ahrar
 9. Hizbul huriyyah wal Tanmiyyah
 10. Hizbu Misr al-A’rabi al-Isytiraki
TAHALLUF MIN AJLI MISR (PERIKATAN MESIR)
 1. Hizbul Nur as-Salafi
 2. Hizbul Isolah
 3. Hizbul Bina’ wal Tanmiyyah
 4. Hizbul Masr wal Bina’
ITTILAF AL-TAHALLUF MIN AJLI MISR (GABUNGAN PERIKATAN MESIR)
 1. Hizbul Mustaqilin al-Jadd
 2. Baddu Ajnahat al-Hizbul Nasora
 3. Syababul Thaurah
TAHALLUF AT-THAURAH MUSTAMIRRAH (PERIKATAN REVOLUSI BERTERUSAN)
 1. Hizbul Tahalluf as-Sya’bi al-Isytiraki
 2. Al-Hizbul al-Isytiraki al-Masri
 3. Hizbul al-Musawah wal Tanmiyyah
 4. Hizbul Tayyar al-Masri
 5. I’tilaf Syabab al-Thaurah
 6. Hizbu Masr al-Huriyyah
 7. Hizbul Tahalluf al-Masri
AL-KATLAH AL-MASRIYYAH (MASSA MESIR)
 1. Hizbul al-Masriyyin al-Ahrar
 2. Al-Hizbul al-Masri al-Demokrati al-ijtima’ie
 3. Hizbul Tajammu’
TAHALLUF FULUL (SAKI BAKI HIZBUL WATONI)
 1. Hizbul Watoni al-Masri
 2. Hizbul Muhafazin
 3. Hizbul Huriyyah
 4. Hizbul Ittihad
 5. Hizbu Masr al-Qaumi
 6. Hizbu Masr al-Hadithah
PARTI-PARTI YANG BERTANDING PILIHAN RAYA SECARA SENDIRIAN
 1. Hizbul Wafd al-Jadid
 2. Hizbul Fadhilah
 3. Hizbul A’rabi al-Demokrati al-Nasiri
 4. Hizbul Takaful al-Ijtima’ie
 5. Hizbul Nahdhah
 6. Hizbul Khudhri al-Masri
 7. Hizbu Haras al-Thaurah
 8. Hizbu Nahdhah Misr
 9. Hizbu Misr 2000
 10. Hizbu Huququl Insan wal Mawatinah
 11. Hizbul Salam al-Ijtima’ie
 12. Hizbul A’dalah al-Ijtima’iyyah
 13. Hizbul Mustaqilin al-Jadd
 14. Hizbul Wasti al-Jadid
 15. Hizbul Wafaq al-Qaumi
 16. Hizbu Syabab Misr
 17. Hizbul Juhbah al-Demokrati
 18. Hizbul Hayat
 19. Hizbul Wa’yu
 20. Hizbul Sya’bi Demokrati
 21. Hizbul A’rabi Lil A’dli wal Musawah
 22. Hizbul Taghyir wal Tanmiyyah
 23. Hizbul as-Shuyu’ie al-Masri

Sumber dr Blog Akhi Rosdi Latif 

1 comment:

@mn@ @udr@ m@ish@ said...

Terima kasih sahabat...teruskan menulis... :-)